CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỆ THỐNG TÔC CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG
04/03/2021 02:28:17

Phải có tối thiểu những thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, đoàn thể trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của đơn vị; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
98.9%
Số hồ sơ xử lý: 1914
Trước & đúng hạn: 1892
Trễ hạn: 22
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LONG XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Long Xuyên

Điện thoại: 02203.778.039

Email: vudinhhung1972@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 1,652