Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
98.9%
Số hồ sơ xử lý: 1914
Trước & đúng hạn: 1892
Trễ hạn: 22
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LONG XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Đình Hưng - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Long Xuyên

Điện thoại: 02203.778.039

Email: vudinhhung1972@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 1,651